A személyes adatok védelme

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bejelölésével érintett személyként önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság üzemeltetőjének, Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 36501891 (a továbbiakban „adatkezelő“), a rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 Tt. sz. törvény (a továbbiakban „törvény”) értelmében történő kezeléséhez, az e-mail-cím terjedelmében, annak érdekében, hogy megválaszolhassuk az Ön árura vonatkozó, annak elérhetőségét, műszaki tulajdonságait, szállítási határidejét, stb. illető kérdését. A feltüntetett adatok kezelése legfeljebb 3 hónapig tarthat, a rendelkezésre bocsátásuktól számítva. Hozzájárulását e-mailben, az e-mail-címen, vagy írásban, az adatkezelő MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov postacímére küldve bármikor visszavonhatja.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz további feleknek vagy harmadik személyeknek hozzáférést biztosítani csakis külön törvény által megkövetelt esetben lehetséges, miközben nem hozzák nyilvánosságra, és harmadik országokba sem továbbítják azokat. Kérésére rendelkezésére bocsátjuk azok aktuális jegyzékét.

Az érintett személyek feltüntetett személyes adatainak kezelésével az alábbi közvetítőket bízták meg, ugyanazon célból:

  • MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11 080 01 Prešov, KSH-szám: 51231735

  • Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

  • Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

 

Tájékoztatás az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről a személyes adatok védelméről, valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 Tt. sz. törvény 19. és 20. §-a (a továbbiakban „törvény”), továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének 13. és 14. cikke szerint (a továbbiakban „rendelet”)

 

A MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság tájékoztatja, hogy:

1. Az Ön személyes adatainak feldolgozását végző adatkezelő a MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság, székhelye: Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 36 501 891, email: .

2. A személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó felelős személy kapcsolati adatai a következők: vagy Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

3. Az Ön személyes adatainak kezelésére annak érdekében kerül sor, hogy megválaszolhassuk az Ön árura vonatkozó, annak elérhetőségét, műszaki tulajdonságait, szállítási határidejét, stb. illető kérdését. A személyes adatok kezelésére a következő alapján kerül sor: az érintett személy önkéntes hozzájárulása a törvény 13. § 1. bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja.

4. A személyes adatoknak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei céljából történő feldolgozására nem kerül sor.

5. Azon érintett személyek, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, a következők: az ügyfelek és az üzleti partnerek.

6. A feldolgozott személyes adatok terjedelme a következő: a személy családi és utóneve vagy megnevezése, e-mail-címe és székhelyének, illetve állandó lakhelyének irányító száma.

7. Az üzemeltető a személyes adatokat olyan, arra jogosult személyek, intézmények és szervezetek rendelkezésére bocsáthatja, melyek számára azok kezelését külön jogszabály engedélyezi, vagy a szerződéses partnereknek (főképp a közvetítőknek), akik szerződésben vállaltak garanciát arra, hogy a személyes adatokat illetően megfelelő mértékű védelmet biztosítanak, mindezt a következőképpen:

 

Egyéb jogosult személy

általános érvényű jogszabály a személyes adatok védelméről, valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 Tt. sz. törvény 13. § 1. bekezdés c) pontja szerint

Szerződéses partner (szerződés alapján)

Azonos céllal, mint a 3. pontban

MERKURY SHOP,s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

Az érintett személy hozzájárulásával vagy az ő utasítására a személyes adatok további felek részére is rendelkezésre bocsáthatók.

8. A személyes adatok átvitelére harmadik országokba (EU-n kívüli) vagy nemzetközi szervezetekhez nem kerül sor.

9. A személyes adatok beszerzése közvetlenül az érintett személytől történt (e-mailben vagy személyesen).

10. Az adatkezelő a személyes adatokat a cél teljesítése érdekében feltétlenül szükséges időszakban kezeli, de legtovább a megszerzésüktől számított 5 évig.

11. Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során nem alkalmaz profilkészítést, sem más hasonló, automatizált egyedi döntésen alapuló eljárást.

12. Az érintett személynek jogában áll kérni az adatkezelőtől a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a személyes adatok kijavítására, a személyes adatok törlésére vagy a személyes adatok kezelésének korlátozására, jogában áll kifogást emelni a személyes adatai kezelése ellen, jogosult az automatizált egyedi döntés érvénytelenítésére, beleértve a profilkészítést is, jogában áll a személyes adatait átvinni, továbbá jogában áll, hogy eljárás megindítására vonatkozó indítványt nyújtson be a felügyeleti szervnek. Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy jóváhagyásával dolgozza fel, úgy az érintett személynek jogában áll, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a személyes adatoknak a visszavonást megelőzően adott hozzájáruláson alapuló kezelésének törvényességét. Az érintett személy a jogait az címre küldött e-mailben érvényesítheti, vagy az üzemeltető címére küldött írásos beadvány útján.

13. Az érintett személy a személyes adatait önkéntesen, hozzájárulása alapján (a rendelkezésre bocsátás nem törvényes / szerződéses igény) bocsátja rendelkezésre, abban az esetben pedig, ha azokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy nem tudunk választ adni az árura vonatkozó, annak elérhetőségét, műszaki tulajdonságait, szállítási határidejét, stb. illető kérdését.